Monday, December 3, 2007

Berhijablah wahai saudariku....


Apa yang menghalangimu untuk belum BERHIJAB wahai saudariku??

Hijab adalah pakaian wanita muslim yang menutup bahagian kepala sehingga kaki. Bagi orang ramai, masalah hijab mungkin masalah sederhana. Padahal sesungguhnya, ia adalah masalah besar. Kerana ia adalah perintah Allah SWT yang tentu di dalamnya mengandungi hikmah yang banyak dan sangat besar. Ketika Allah SWT memerintahkan kita suatu perintah, Dia Maha Mengetahui bahawa perintah itu adlah untuk kebaikan kita dan salah satu sebab tercapainya kebahagiaan, kemuliaan dan keagungan wanita.

Seperti firman Allah SWT: “Hai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin untuk menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali kerana itu mereka tidak diganggu”(Al-Ahzab:59)

Di masa kini banyak alasan atau sebab yang sering dijadikan alasan mengapa para wanita enggan untuk berhijab, di antaranya:

  1. Iman itu letaknya dihati bukan dalam penampilan luar.

Memang benar iman itu letaknya dihati tapi iman itu tidak sempurna bila di hati saja. Iman dalam hati semata tidak cukup menyelamatkan diri dari Neraka dan mendapat Syurga. Kerana definisi iman menurut jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah: ” keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan dan pelaksanaan dengan anggota badan”. Dan juga bercantum dalam Al-Quran setiap kali disebut kata iman, selalu disetai dengan amal seperti: ” Orang yang beriman dan beramal soleh....”. Kerana amal selalu beriringan dengan iman, keduanya tidak dapat dipisahkan.

  1. Allah belum memberikanku hidayah.

Orang yang seperti ini berada dalam kekeliruan yang nyata kerana orang yang inginkan hidayah dan ingin orang lain mendoakan dirinya agar mendapatkannya, ia harus berusaha keras dengan sebab-sebab yang boleh menyedarkannya sehingga mendapat hidayah tersebut. Seperti firman Allah: “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (Ar-Ra’d)

  1. Takut tidak dipandang lelaki

Syubahat ini dibisikkan oleh syaitan dalam jiwa kerana perasaan bahawa para pemuda tidak mahu bergaulnya kecuali jika dia telah melihat badan, rambut, kulit dan kecantikan dan perhiasan si gadis. Kecantikan bukanlah merupakan sebab paling utama dalam pergaulan, tetapi kerana perwatakan dan budi bahasanya. Rasulullah S.A.W. bersabda: “ Wanita itu dinikahi kerana empat hal; iaitu kerana harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang berpegang teguh dengan agama,(jika tidak) nescaya kedua tanganmu berlumur debu. (Al-Bukhari)

No comments: